Kontinuasjon, fortsettelse uten avbrudd; gjenopptagelse av eksamen som ikke er fullført.