Kombinatorisk, som gjør bruk av eller består i kombinasjon.