Germanisme, ord, uttrykksmåte som er lånt fra eller skyldes påvirkning av tysk.