Dato, fra uttrykk som fra dato, hvor man i eldre tid bøyde ordet etter latinske regler) brukes ensbetydende med datum i betydning 2 og 3; brukes videre i betydning avfattelsesdagen, altså: i dag; f.eks. til dato eller fra dato.