Kneble, hindre i å bruke stemmen, overført: hindre i å uttrykke sine meninger.