Kommentere, komme med kommentarer, gi opplysende bemerkninger til en vanskelig tekst, gi nærmere forklaring til uttalelse.