Reservasjon, forbehold, innvending; det å reservere (seg).