Probere, gammelt, nå folkelig om å prøve, undersøke.