Allogen, fremmedartet, oppstått på et annet sted (enn funnstedet), f.eks. om bergart.