Sofisme, bevisste feilslutninger og spissfindigheter.