Integrerende, som inngår som en nødvendig del i en helhet.