Mediterran, som hører til Middelhavet, middelhavs-.