Divergent, som divergerer, avviker; (om linjer, utvikling osv.) som løper fra hverandre, går i forskjellig retning.