Nasjonalitet, nasjon; folk; det å tilhøre en bestemt nasjon.