Depravere, forderve, forringe moralsk; ofte som adj., depravert.