Fyrabend, egentlig aften før en helligdag, da håndverkerne sluttet arbeidet tidligere enn ellers. Nå ofte om fritid i alminnelighet; (gjøre noe) på fyrabend, i fritiden, etter arbeidstid.