Vekseler, opprinnelig en som veksler fremmed mynt. Etter at vekseleren utførte flere slags finansieringsforretninger, kalt bankier.