Deklassere, flytte en ned i en lavere samfunnsklasse enn vedkommende opprinnelig tilhørte.