Proporsjonere, skape overensstemmelse mellom to ting eller deler av et hele (velproporsjonert).