Passere, gå forbi eller gjennom; forløpe; hende; gå an, duge; finfordele en matvare, vanligvis ved å presse kokte grønnsaker o.l. gjennom en sikt.