Universalitet, evne til å omfatte alt; allmennhet, egenskapen å omfatte alt.