Gardere, beskytte, sikre. Uttrykket brukes særlig i forskjellige idretter og spill.