Konsentrere, fortette, kondensere, samle mot midten, samle tett sammen; samle oppmerksomheten sin om noe, konsentrere seg om noe, fokusere på noe.