Stativ, stillas eller fot til å stille eller montere noe på.