Alumnat, (av nylat.), kostskole; elevhjem (opprinnelig for fattige elever).