Kur, mottagelse som en fyrste (tidligere også en høy embetsmann) gir for sine undersåtter i sitt slott eller sin embetsbolig, «kur på slottet»; kurtise. Gjøre kur til en, kurtisere, innynde seg hos en person av det annet kjønn.