Eskapistisk, som kjennetegner eskapisme og eskapister.