Kreatur, i eldre språk: skapning, levende vesen; fellesbetegnelse for storfe og småfe, ofte bare om storfe («krøtter»); nedsettende om person: villig redskap for en annen.