Dendrittisk, med trelignende forgreninger; dendrittaktig.