Aleatorisk, tilfeldighetspreget; (mus.) fritt improvisert, se aleatorikk.