Reformatorisk, nyskapende, omdannende, som går ut på å reformere.