Eksploatering, eksploatasjon, drift, utnyttelse; utbytting. Begrepet brukes gjerne om utnyttelse av petroleumsforekomster, og det dekker da de ulike former for forberedelse til produksjon og selve produksjonsforløpet; også brukt i forbindelse med utnyttelse av grunnarealer til bebyggelse.