Infleksibilitet, ubøyelighet, manglende smidighet.