Predestinert, brukes i betydningen forutbestemt (til et yrke, en opptreden, bestemte oppfatninger o.l., på grunn av medfødte anlegg, familieforhold el.l.).