Sortering, klassifisering av ulike kvaliteter av en vare (f.eks. 1., 2. sortering).