Publikasjon, offentliggjørelse; utgivelse av et skrift; utgitt skrift (uansett størrelse, innbinding o.l.).