Symmetrisk, som viser eller er preget av symmetri.