Sensurere, foreta sensur; utsette for sensur; granske, bedømme.