Gradasjon, stigning, økning skritt for skritt; inndeling i grader; i talekunst: stigning i uttrykket.