Amerikanist, forsker som studerer amerikanske forhold, især oldsaker, kultur og (indianske) språk. Fra 1875 er det holdt regelmessige amerikanistkongresser.