Diplomatarisk, bokstavtro, nøyaktig til minste detalj (f.eks. i avskrift av dokument) uten å være fotografisk.