Konveniens, hevdvunnen norm, samling av normer for opptreden, stil eller lignende, «god tone».