Rekkverk eller balustrade som sperrer av en del av et rom, f.eks. i en kirke (korskranke) eller i en rettssal. Herav innskrenke og innskrenket. Tidligere ble ofte skranke brukt om selve lokalet, særlig rettslokaler. Tre i skranken for én er en gammel betegnelse for å tre i en annens sted til forsvar for ham. Skranke ble også brukt om skillet mellom selger og kjøper, det som har utviklet seg til disk.