Fallibilitet, feilbarlighet; motsatt: infallibilitet.