Destruktibilitet, den egenskap hos noe at det kan ødelegges, tilintetgjøres.