Enunsiere, underrette, kunngjøre, erklære; uttale; avsi en kjennelse eller dom.