Lappolog, foreldet betegnelse for forsker med lappologi som fag.