Husere, opprinnelig å bo, holde hus, eller å selge varer ved dørene; nå å fare voldsomt frem, herje, ødelegge.