Apokalyptiker, en som tror på guddommelige åpenbaringer (apokalypser).