Depressivitet, nedtrykthet, tendens til depresjon.